Eğirdir Turizm Danışma Bürosu

Danışma Bürosu

A- KURULUŞ TARİHİ-TEŞKİLAT-AMAÇ-GÖREV :

Kuruluş Tarihi :

         Kurumumuz; 18/06/1984 tarih ve 216 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Turizm Danışma Müdürlüğü olarak kamu hizmetine açılmıştır. 06/01/1989 tarihinden itibaren de Bakanlığımıza ait kendi binasında kamu hizmetlerini sürdürmektedir. (2003 yılı ikinci yarısında Müdürlük vasfı mülga edilerek Turizm Danışma Bürosu şeklinde halen çalışmalarına devam etmektedir.)

Teşkilat :

         Kurumumuz; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir  taşra teşkilatı olan Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Danışma Bürosu’dur.

Amaç :

         Yöremizdeki kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yöremizin turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmaktır.

Görev :

a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine  ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak,

c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,

d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yöremizin turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,

e) Yöremizin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

B- KURUMUMUZUN ÖZELLİKLERİ (ARAÇ-GEREÇLERİ) :

            Kurumumuz; İlçemiz Mehmet Yiğitbaşı Caddesi 2. Sahil Yolu 13/A adresinde hizmetlerini sürdürmektedir. Büromuza gelen yerli ve yabancı turistlere, personeli ve tanıtım araç-gereçleriyle enformasyon hizmetleri vermektedir. Ayrıca ilçe ve yöre turizminin gelişmesi, halkımızda turizm kültürü ve bilinci oluşturulması için daha etkin ve daha verimli çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurum Binasının güçlendirme ve tadilat çalışmaları bitmiş olup, 3. ve 4. katları kütüphane olarak tahsis edilmiştir. Binamız kaloriferlidir. Lojman ve sosyal tesis bulunmamaktadır.

C- PERSONEL DURUMU :

            Kurumumuz aşağıda isim ve ünvanı yazılı olan personel ile hizmetlerini sürdürmektedir.

Adı Soyadı :                 Ünvanı :   

Sedat GÜNGÖR           İdari Memur          

Metin DEMİRCAN       İşçi                               

 • danışma1.jpg
 • danışma10.jpg
 • danışma3.jpg
 • danışma4.jpg
 • danışma5.jpg
 • danışma6.jpg
 • danışma7.jpg
 • danışma8.jpg
 • danışma9.jpg
 • danışma.jpg
 • danışma2.jpg