Eğirdir Turizm Danışma Bürosu

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU

DUYURU
Tarih :22.03.2020
Konu: Vefa Sosyal Destek Grubu

İçişleri Bakanlığımızın 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi gereğince; ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenler yasaklama/kısıtlama kararı kapsamı dışında bırakılmalarına İl merkezinde Valiliğimiz İlçelerde ise Kaymakamlıklar karar verecektir.
Anılan Genelge kapsamında olan vatandaşlarımızdan, yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilirler. Bu talepler; Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda oluşturulan vefa iletişim merkezleri tarafından takip edilecek ve uygun görülenler için düzenlenecek; tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek ”seyahat belgeleri” talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecektir. İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir.
Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu/sivil tüm görevlilere görev belgesi/yaka kartı düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri görev alanları ilgili mahalle muhtarları ile paylaşılacaktır. Ayrıca sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde, Valiliğimizde bulunan “Açık Kapı” birimi yardımcı olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.