Eğirdir Turizm Danışma Bürosu

Barla

 
 Barla: Isparta İl Merkezine 46 km, Eğirdir İlçe Merkezine 23 km uzaklıkta, Eğirdir İlçesine bağlı bir  köydür.  Doğudan Eğirdir Gölü, batıdan Atabey sınırı, kuzeyden Senirkent Akkeçili Köyü ve güneyden  Bağören Köyü ile çevrilidir.


  Barla Köyünün Tarihi:

  Eski adı Parlais olan Barla’da, MÖ I. yüzyıldan itibaren para basılmıştır. MÖ 25 yılında İmparator  Augustus tarafından Galatia Eyaletine dahil edilen şehrin ismi “Colonia Julia Augusta Parlais” olarak  değiştirilmiş ve kent bir Roma kolonisine dönüştürülmüştür. Barla’da Roma İmparatorluğu’ndan kalan  tarihi eserler; Roma Köprüsü ve 2 adet Kaya Mezarıdır. Romalılardan sonra Barla’da Bizanslılar,  Selçuklular, Hamidoğulları ve Osmanlılar hüküm sürmüşlerdir.

 XIV. yüzyılda Isparta ve çevresinde kurulan Hamidoğulları Beyliği döneminden günümüze kadar gelen  önemli eserlerden biri Barla’da bulunan Çeşnigir Paşa Camii’dir.

 Osmanlılar Döneminden ise 2 köprü, 1 hamam, tarihi çınarlar ve çeşmeler günümüze dek gelen eserlerdir.  Barla’da, Lozan mübadelesine kadar Rumlarla Türkler iç içe yaşamışlardır. Rumlardan kalan Aya Georgios  Kilisesi de önemli yapılardandır.   

 BARLA KÖYÜNÜN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİ

  Çeşnigir Paşa Camii: Barla Köyü Orta Mahalle’de bulunan caminin kapı üzerindeki kitabesinde, 1376    (H. 777) tarihinde Çeşnigir Sinan Paşa tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Yan duvarları kâgir, üzeri ahşap   ve toprak damlı, minaresi soğan biçimli ve renkli tuğlalardan yapılmıştır.

  Aya Georgios Kilisesi: Eğirdir İlçesi, Barla Köyü Rum Mahallesi’nde yer alan kilise, 18. yüzyılda  yapılmış olup dikdörtgen planlıdır.

  Barla Roma Köprüsü: Barla Deresi üzerinde, Yeniyol yakınındaki köprü, MS II. yüzyıla tarihlenir.    

  Barla Osmanlı Köprüsü I: Barla Deresi üzerinde bulunan köprü sivri kemerlidir.

  Barla Osmanlı Köprüsü II: Barla Deresi üzerinde bulunan köprü sivri kemerlidir.

 Barla Hamamı: Hamam, Barla Köyü’nün güney yamacındadır. Giriş kısmında kövke planlı giyinme-  soyunma odaları vardır. Ortada bir taş fıskiye bulunmaktadır. Sıcaklık kısmında kubbeli iki mekan ve  odalar yer almaktadır.

 Ahi Hoca (Ahırcı) Çeşmesi: Ahırcı Sokakta bulunan çeşme, 18. yüzyılda yapılmış olup sivri kemerlidir.

 Ak Ahmet (Akmescit) Çeşmesi: Akmescit Sokakta bulunan çeşme, 18. yüzyılda yapılmış olup üzeri ahşap  çatı ile örtülüdür.       

 Baş Mahalle Çeşmesi: Baş Mahallede bulunan çeşme,kare planlıdır.

 Pazar Mahalle Çeşmesi: Pazar Mahallede bulunan çeşme, ahşap çatılı ve iki sivri kemerlidir. Orta dışa  taşkın, batıda dört mumluk nişli mekan bulunmaktadır.

 Kültür Evi I: Barla Köyü’nde, Said Nursi’nin 1926-1934 yılları arasında 8 sene kaldığı 2 odalı bir evi  vardır. Bu evin altında daimi akan bir çeşmesi, asırlık bir çınar ağacı ve bu çınar ağacının dalları arasında  Said Nursi’nin yaz aylarında istirahatı ve tefekkürü için bir kulübesi mevcuttur. 

 Kültür Evi II:Said Nursi 1953-1960 yılları arasındaki hayatını, daha önce gittiği yerlerdeki dostlarını  ziyaretle geçirmiştir. Merkez Isparta olmak üzere, sık sık kısa seyahatlerle Afyon, Emirdağ, Eskişehir,  Eğirdir ve Barla'ya giderek, eski mekânlarını ziyaret etmiş, dostlarıyla görüşerek, talebelerine dersler  vermiştir. Bu yıllar arasında Barla’ya geldikçe de 46 pafta, 3825 parselde bulunan evde kalmıştır. 

 Barla Dağı: Barla Dağı kütlesi, Atabey, Barla ve Senirkent yöreleri arasını bütünüyle doldurmaktadır. En yüksek  noktası 2.798 metredir. Güney bölümleri bitki örtüsü yönünden zengin olan Barla Dağı, Eğirdir yönünde hızla  yükselti kaybederek düzleşmekte ve Davraz Dağı ile birleşmektedir.  Eğirdir’in batısında bulunan Barla Dağı,  Eğirdir Gölü’ne hakim görüntüsü ile zirve yapanlara harika manzaralar sunmaktadır.

 Gelincik Dağı: Eğirdir-Barla yolu üzerinde Isparta şehir merkezine 70 km mesafededir. Gelincik Dağı’nda  127 çeşit endemik sınıf tespiti yapılmıştır. Alanın faunası zengin bir yaban hayatı potansiyeline sahip olup  av turizmi için uygundur. Ayrıca, dağcılık çeşitlerini yapmak mümkündür. Genel saha içerisinde Kapı Dağı  ve Çamdağı bölümünden izlenebilecek eşsiz manzara güzellikleri mevcuttur.

 Çamdağı Mesire Yeri: Gelincik Dağı’nın Çamdağı bölümü mesire alanı olarak düzenlenmiş olup; alan 65  hektar büyüklüğündedir. Alanda abdesthane, kamelyalar, oturma grupları ve seyir terasları mevcuttur.

 Anıt Ağaçlar: Barla Köyü’nde, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun  22/07/1997 tarihli ve 3419 sayılı kararıyla tescillenmiş dört adet çınar ağacı bulunmaktadır. Bunlar; Çınar I  (Baş Mahalle), Çınar II (Akmescit Sokak), Çınar III (Göçeripaşa Camii Yanı), Çınar IV (Saidi Nursi  Sokak).

 Barla’nın Turizm Potansiyeli:

  Barla’yı, Türkiye’nin her yerinden gelen yerli ziyaretçilerin yanında, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika  ve Uzak Doğu ülkelerinden de gelen çok sayıda turist ziyaret etmektedir.   Barla’nın, Yokuşbaşı Mahallesi  ve Çamdağı Bölgesi yerli ve yabancı turistlerce özellikle Nisan-Kasım döneminde ziyaret edilmektedir.

 Barla Kırsal Kalkınma Eylem Planı:

    Isparta Valiliğince; Isparta ilinde yer alan ve kırsal kalkınma potansiyeli taşıyan yerlerde, kırsal kalkınma  sürecinin hızlandırılması ve bu yörelerde yaşayan vatandaşlarımızın iyi yaşam koşullarına ulaştırılması için  bir kırsal kalkınma hamlesi başlatılmış olup, bu çalışmalardan birisi olan Barla Kırsal Kalkınma Eylem  Planı hazırlanmıştır. 

  Hazırlanan Barla Kırsal Kalkınma Eylem Planı, İlimizde Barla Köyü kırsal kalkınma faaliyetlerine  bütüncül bir politika çerçevesi oluşturmayı, Isparta İlinde turizmin çeşitlendirilmesi ve bu bağlamda inanç  turizminin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında örnek model oluşturmayı, ilgili kurum ve kuruluşlarla sivil  toplum örgütlerine bir perspektif verebilmeyi amaçlamaktadır.