Eğirdir Turizm Danışma Bürosu

Baba Sultan Türbesi


Isparta Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi’nde bulunan Baba Sultan Türbesi’nin beyaz mermerden sülüs kitabesinden türbenin, Hamidoğlu İlyas Bey tarafından İsa bin Musa adına 1358’de yaptırıldığı öğrenilmektedir.
Eğirdir Caddesi’nin üzerinde bulunan türbe sekizgen planlı olup, üzeri konik bir çatı ile örtülmüştür. Selçuklu mimari üslubundaki köfeki taşından yapılan türbenin her yüzünde yuvarlak kemerler ve bunların içerisinde de birer pencere bulunmaktadır. Türbenin girişi güney yönündedir. İçerisinde bezeme izlerine rastlanmamaktadır.
Türbe içerisinde Baba Sultan’dan başka Zorti Baba (Sureti Baba) ve Palaz Baba isimli kişiler de gömülüdür. Türbede gömülü bulunan Zorti Baba ile ilgili bir de öykü bulunmaktadır. Bu öyküye göre; Timur’un Eğirdir’i zapt ettiğinde adaya kaçan halkı öldürülmekten Zorti Baba’nın kurtardığı söylenir. Timur Eğirdir’e gelip halka işkenceye başlayınca bu kişi halka eziyet etmemesi için Timur’a ricada bulunmuştur. Timur bu ricayı kabul etmeyince “Senin gibi Emir’e zort” demiş, o da öfkelenip Zorti Baba’nın boynuna taş bağlatarak göle atmıştır. Ancak Zorti Baba gölde batmamış ve askerler de boynuna taş bağlı şeyhi gölden çıkarmışlardır. Bundan sonra şeyh taş atan şeyh her rastladığı yerde Timur’a “Zorttt” demeye devam etmiştir. Bu nedenle adı Zorti Baba olarak kalmıştır.
Türbe çeşitli dönemlerde birkaç kez onarım geçirmesine rağmen özgünlüğünü korumuştur. 

Baba Sultan Türbesi (Eğirdir)eğirdir baba sultan ile ilgili görsel sonucueğirdir baba sultan ile ilgili görsel sonucu